fbpx

Mail eKontrola (MeK)

Inovatívna forma kontroly prostredníctvom mailu.
Sledovanie postavenia zubov na počitači

Milí pacienti!

Vzhľadom na stále pretrvávajúce opatrenia súvisiace zo šírením Covid-19 sme sa rozhodli zaviesť inovatívnu formu eKontrol  prostredníctvom mailu.

A: Pokiaľ  nosíte fixný alebo vyberací strojček a chcete absolvovať Mailovú eKontrolu (MeK), prosím postupujte nasledovne:

Minimálne 24 hodín pred vašim dohodnutým termínom prosím pošlite email na adresu:

ambulancia.dentaderm@gmail.com

Obsah správy musí byť nasledovný:

1.)   Do Predmetu správy uveďte:  Mail eKontrola +  celé meno pacienta 

2.)   Uveďte, aký strojček teraz nosíte.

3.)   Ak máte so strojčekom nejaký problém, uveďte aký.

4.)   V prípade, že máte nejaké otázky na lekára, prosím uveďte ich.

5.)   Ako Prílohu pripojte: Fotky zubov (selfie)

–       zuby spredu mierne pootvorené

–       zuby z pravej strany

–       zuby z ľavej strany

–       horný zubný oblúk pri otvorených ústach fotený zdola

–       dolný zubný oblúk pri otvorených ústach fotený zhora

(inštruktážne video a príklad na našom webe:  ako si spraviť selfie svojich zubov

B: Pokiaľ nosíte vyberacie dlahy Invisalign a chcete absolvovať Mailovú eKontrolu (MeK), prosím postupujte nasledovne:

Minimálne 24 hodín pred vašim dohodnutým termínom prosím pošlite email na adresu:

ambulancia.dentaderm.zm@gmail.com 

Obsah správy musí byť nasledovný:

1.)   Do Predmetu správy uveďte:  Mail eKontrola +  celé meno pacienta 

2.)   Uveďte, aké číslo dlahy teraz nosíte.

3.)   Uveďte, koľko dláh ešte doma máte.

4.)   Uveďte, ako často si dlahy meníte.

5.)   Ak máte s dlahami nejaký problém, uveďte aký.

6.)   V prípade, že máte nejaké otázky na lekára, prosím uveďte ich.

7.)   Ako Prílohu pripojte: Fotky zubov (selfie)

–       zuby spredu mierne pootvorené

–       zuby z pravej strany

–       zuby z ľavej strany

–       horný zubný oblúk pri otvorených ústach fotený zdola

–       dolný zubný oblúk pri otvorených ústach fotený zhora

–       zuby spredu s nasadeným strojčekom

(inštruktážne video a príklad na našom webe:  ako si spraviť selfie svojich zubov

Zastavte sa na konzultáciu

Objednajte sa ku nám na konzultáciu