fbpx

Dental monitoring

Rozhodli sme sa v našej ambulancii ponúknuť  ortodontickým pacientom - tzv.  dentálne monitorovanie. Pacienti sa teraz môžu zúčastňovať na ortodontickej liečbe pomocou aplikácie, ktorú si môžete stiahnuť do osobného mobilného zariadenia, ako je telefón alebo tablet.

V našom tíme Dentaderm neustále hľadáme inovatívne liečebné metódy a produkty, ktoré môžu pacientom uľahčiť a spríjemniť liečbu.

Svet sa začal orientovať na údaje – či už monitoruje webový prenos s google analytics, alebo porovnáva údaje o počasí. Svet sa tiež stal závislým od sily mobilnej technológie vrátane aplikácií.  Rozhodli sme sa v našej ambulancii ponúknuť  ortodontickým pacientom – tzv.  dentálne monitorovanie. Naš pacienti sa teraz môžu zúčastňovať na ortodontickej liečbe pomocou aplikácie, ktorú si môžu stiahnuť do osobného mobilného zariadenia, ako je telefón alebo tablet.

Domnievame sa, že produkt dentálneho monitorovania má dobrý potenciál pomôcť našim pacientom dosiahnuť želaný terapeutický výsledok. Sledujeme tento trend už dlhšiu dobu a vzhľadom na opatrenia súvisiace zo šírením Covid-19 sme sa rozhodli zaviesť inovatívnu formu eKontrol a eKonzultácií prostredníctvom mailu alebo videohovoru. Táto forma dentálneho monitorovania je v princípe softvérová služba, ktorá umožňuje pacientom používať svoje smartphony na zachytenie pohybov zubov a zároveň aj komunikáciu so svojim ortodontistom. Je to vo forme jednoduchého 2D a video monitorovania polohy zubov až úplného 3D monitorovania a vykresľovania pohybov zubov. Naskenovaním úsmevu môžeme vidieť a komunikovať priebeh pohybu Vašich zubov. Lekár dostane fotografie aj skenovanie a údaje spracuje pomocou softvéru. Ak je to potrebné, môže potom vykonať úpravy a napríklad informovať pacienta, aby sa posunul k ďalším zarovnávačom. Je to vlastne virtuálne stretnutie s ortodontistom.

Služba  je postavená na predpoklade, že väčšina pacientov teraz vlastní smartfón a urobenie fotografií aj realizácia videostretnutia môžu byť implementované bez zakúpenia ďalšieho softvéru. Myslíme si, že v plánoch 3D monitorovania existuje obrovský potenciál. Náš ortodontický team chce, aby všetci naši pacienti zohrávali aktívnu úlohu v ich ortodontickej liečbe. Spolupráca s pacientmi je najlepším spôsobom, ako dosiahnuť cieľ, ktorým je vytvorenie dokonalého a sebavedomého úsmevu. Pomocou funkcií dentálneho monitoringu sa naši lekári môžu ubezpečiť, že  zuby správne reagujú na naplánovanú liečbu a takisto môžu podľa potreby okamžite urobiť potrebné zmeny. Toto môže ošetrenie často urýchliť.

Náš systém používa najmodernejšiu technológiu na zabezpečenie dokonalého riadenia pohybu zubov. Šetrí Váš čas tým, že namiesto niektorých osobných stretnutí umožňuje vzdialené sledovanie liečby. Pomáha lekárovi naplánovať osobnú kontrolu v najlepší čas podľa pokroku liečby.  Lekár bude mať možnosť skontrolovať si zuby a zostaviť údaje o akomkoľvek pohybe, dokonca aj počas retenčnej fázy po ukončení ortodontickej liečby.

Dentálne monitorovanie je softwérový nástroj, ktorý zhromažďuje údaje v číselnej podobe o postupe pacienta v ortodontickej liečbe. Nemôže nahradiť odborné znalosti lekára – ortodontistu. Lekár vždy začne liečbu s odbornou diagnózou po osobnom vyšetrení a vypracuje liečebný plán, ktorý môže zahŕňať aj dentálne monitorovanie, ak sa tak rozhodnete. Takto lekár dostane a analyzuje údaje, v prípade potreby vykoná akékoľvek úpravy. Pacient bude aj naďalej musieť naplánovať osobné kontroly v našej ambulancii aby sme spolu vyhodnotili liečbu, ale možno bude potrebovať menej osobných stretnutí, pretože niektoré z nich sa uskutočnia virtuálne. Monitorovanie zubov nemôže plnohodnotne komplexne diagnostikovať pacientove ortodontické problémy a malo by sa používať iba pod dohľadom ortodontistov.

Ak chcete využiť Virtuálnu konzultáciu (VK)

kliknite na link Virtuálna konzultácia v DentaDerm a postupujte podľa inštrukcií

Ak sa dohodnutého termínu nemôžte zúčastniť, prosím oznámte nám to vopred.

S pozdravom team DentaDerm