fbpx

Čeľustná ortopédia

Prevencia, diagnostika a liečba odchýlok čeľustí a chrupu.

Čo je to čeľustná ortopédia?

Čeľustná ortopédia alebo ortodoncia je veda o postavení a funkcii zubov a čeľustí. Je jedným z nadstavbových odborov stomatológie a jej úlohou je riešiť defekty v ústnej dutine. Liečbou dokážeme ovplyvniť rast a vývoj zubov aj čeľuste, a tak predísť funkčným aj estetickým komplikáciám. Problém „krivých zubov“ môže vzniknúť na základe rôznych faktorov. Najčastejšie je príčina v zuboch samotných, ich veľkosti a postavení čeľustí, alebo sú príčinou tkanivá okolo zubov, pery a jazyk. Krivé zuby môže človek / dieťa získať aj zlozvykmi, napr. vkladaním rôznych predmetov medzi zuby.

Správne usporiadaný chrup – či už prirodzene, alebo po ortodontickej liečbe, je estetický, zvyšuje atraktivitu človeka a predovšetkým správne funguje. Predchádza sa tak neprimeranému opotrebovaniu zubov a ochoreniam čeľustného kĺbu. Ďalšou výhodou ortodontickej liečby je návyk pravidelného čistenia zubov, čo môže v budúcnosti významne znížiť riziko zubného kazu.

Aký strojček na zuby je pre mňa vhodný?

Na liečbu krivých zubov sa v súčasnosti používa veľa typov ortodontických aparátov, ktoré vieme prispôsobiť presne podľa konkrétnych potrieb a preferencií každého pacienta.

Viditeľnosť
Snímateľnosť
Vhodné pre
Cena
Fixné strojčeky
viditeľné
fixné
deti aj dospelí
Lingválne strojčeky Incognito
neviditeľné
fixné
dospelí
€€€
Neviditeľné strojčeky Invisalign®
neviditeľné
snímateľné
deti aj dospelí
€€
OBĽÚBENÉ
Snímateľné strojčeky
čiastočne viditeľné
snímateľné
deti

Čeľustno-ortopedická konzultácia

Ide o prvý kontakt pacienta s ortodontickou vadou a špecialistu – čeľustného ortopéda. Ten vyšetrí postavenie zubov, ich vzťah k susedným zubom a zubom v opačnej čeľusti. Sledujú sa aj ďalšie dôležité ukazovatele, napr. vzťah hornej a dolnej čeľuste a stav mäkkých tkanív (jazyka a líc). Pri prvej konzultácii sa spravidla robí RTG všetkých zubov – je dôležité zhodnotiť, v akom štádiu je ich vývin. Ak máte svoj RTG, prineste ho so sebou. Ak je však viac ako rok starý, je potrebné spraviť nový.

Už na základe prvej konzultácie vie ortodontista posúdiť, či odchýlku treba liečiť hneď, alebo treba počkať (napr. na prerezanie ďalších zubov), alebo vo vašom prípade liečba nie je potrebná. Ak sa rozhodnete, že máte záujem o liečbu a je vhodný čas na strojček, dostanete termín na vstupné vyšetrenie.

Kontaktujte nás

Čeľustno-ortopedická diagnostika

Na to, aby sme mohli stanoviť detailnú diagnózu a individuálny plán odchýlky zubov, musíme spracovať rôzne výstupy – RTG snímky, modely zubov a fotky.

Na základe vstupného vyšetrenia a analýz modelov, fotiek a RTG, je stanovený liečebný plán. Jeho úlohou je dosiahnuť optimálne postavenie zubov. Cieľ našej ortodontickej liečby je jednoznačný – zlepšiť estetiku a funkciu celého žuvacieho aparátu.

Počas konzultácie vám lekár vysvetlí, akými postupmi a liečebnými metódami chce stanovený cieľ dosiahnuť. Oboznámi vás s vhodným typom strojčeka, predpokladanou dĺžkou liečby a sprostredkuje aj informácie aj o rozpočte liečby.

Objednajte sa

 

Ortodontická príprava pred chirurgickou liečbou

Kombinácia ortodontickej a chirurgickej terapie sa považuje za najefektívnejší spôsob liečby pre skeletálne anomálie po ukončení rastu.
Ortognátne operácie na čeľustiach sú indikované pacientom, u ktorých by sa nedosiahol žiadúci účinok konzervatívnou ortodontickou liečbou. Vek, rozsah a charakter chyby chrupu – t.j. dysgnácie sú častými faktormi, ktoré rozhodujú o nevyhnutnej spolupráci čeľustného ortopéda a stomatochirucha.

Operáciou na čeľustiach sa upravuje a koriguje nielen vývinová odchýlka čeľustí, ale aj výzor pacienta. K chirurgickému zákroku na čeľustiach pristupujeme po dôkladnom vyšetrení pacienta, študijných modelov, rtg snímok a konzultácii s maxilofaciálnym chirurgom, s ktorým plánujeme typ chirurgického zákroku na čeľustiach.

Retencia

Zmeny chrupu je dôležité sledovať aj v období po odňatí strojčeka. V druhej fáze ortodontickej liečby sa zameriavame na udržanie dosiahnutého výsledku. Zuby musia na nové miesto zvyknúť a v novej pozícii aj zotrvať.

Ortodontická liečba postavenia zubov sa skladá z dvoch dôležitých fáz, ktoré vyžadujú čas a pravidelné kontroly. Prvou z nich je vyliečenie odchýlky (napr. pomocou strojčeka na zuby). Druhou je udržanie dosiahnutého výsledku po dlhú dobu – tzv. retenčná fáza liečby, ktorá zvyčajne trvá dlhšie ako nosenie korekčného aparátu. Zuby si totiž na nové miesto musia zvyknúť a v novej pozícii aj zotrvať.

Na zastabilizovanie zubných oblúkov v optimálnej dosiahnutej polohe sa využívajú tzv. retainery. Retenčné aparáty môžu byť fixné (pevne nalepené na zuboch zo zadnej strany zubného oblúku) a snímateľné (nočné udržiavacie dlahy). Ak budete dodržiavať pokyny lekára a nosiť retenčný aparát čo najdlhšie, výsledok liečby bude stabilnejší a trvácnejší.

Svojim pacientom prízvukujeme, že zuby treba sledovať aj v období po odňatí strojčeka. Kontroly u lekára sú však rýchlejšie a je ich menej ako v aktívnej liečbe. Celková doba retenčnej fázy závisí od veku pacienta, typu odchýlky a veľkosti pohybov zubov počas liečby.

Zastavte sa na konzultáciu

Objednajte sa ku nám na konzultáciu