fbpx
MUDr. Tomáš Dianiška, MHA., MPH.

MUDr. Tomáš Dianiška, MHA., MPH.

  • dermatológia

Po ukončení štúdia na Lekárskej fakulte Univerzity Palackého v Olomouci sa venuje odboru dermatovenerológia. Praktické a teoretické vedomosti získal na Dermatovenerologickej klinike SZU v Bratislave. Znalosti a zručnosti si pravidelne dopĺňa na stážach, odborných seminároch a kongresoch doma a v zahraničí. Od roku 2001 pracuje ako ambulantný a konziliárny lekár pre dermatovenerológiu v NsP akad. L.Dérera v Bratislave. Nosnou tematikou jeho záujmu je dermatovenerológia a korektívna dermatológia. MUDr. Tomáš Dianiška je členom Slovenskej lekárskej komory, Slovenskej lekárskej spoločnosti a Európskej akadémie pre dermatológiu a venerológiu. V roku 2015 promóciou ukončil postgraduálne štúdium v odbore Riadenie verejného zdravotníctva a získal tak titul Master Of Health Administration.

Špecializácia
dermatovenerológia
Ambulancia
Aupark
AuparkTower, 2.poschodie, Einsteinova 24
851 01, Bratislava
Ordinačné hodiny
utorok
15.00 - 18.00
piatok
15.00 - 18.00