fbpx
Mgr. Denisa Bodnárová

Mgr. Denisa Bodnárová

  • zubná asistentka

Vyštudovala Obchodnú Akadémiu v Zlatých Moravciach. Následne na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave ukončila štátnou skúškou s vysokoškolským titulom (bakalár) odbor ošetrovateľstvo. Pracovala na I. ortopedicko-traumatologickej klinike LF UK, SZU a UNB ako zdravotná sestra. V roku 2019 úspešne ukončila štátnou skúškou s vysokoškolským titulom (magister) odbor Administratíva vo verejnom zdravotníctve na Ústave zdravotníckych disciplín VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislave. Od roku 2017 pracuje v ambulancii DentaDerm.

Špecializácia
Ambulancia
Ordinačné hodiny

Zastavte sa na konzultáciu

Objednajte sa ku nám na konzultáciu