Strojčeky na zuby

Na liečbu krivých zubov sa v súčasnosti používa veľa typov ortodontických aparátov. Strojčeky sú fixné a snímateľné. Pri fixných sa pomocou špeciálneho lepidla nalepia na zuby krúžky a zámky. Najčastejšie sú zámky vyrobené z kovu. V porovnaní s inými sú hygienickejšie a ortodontistovi sa s nimi dobre pracuje. Existuje aj estetickejší variant– keramické zámky. Tie sú síce nenápadnejšie, ale musia byť väčšie, pretože sa lámu ľahšie ako kovové. Do zámkov je vkladaný drôt, ktorý „posúva“ zuby žiadaným smerom. Vzhľadom na to, že niektoré drôty sú zliatiny viacerých kovov (titan, molybdén, chróm, zlato, nikel), je potrebné oznámiť svojmu lekárovi prípadnú alergiu na niektorý kov. Hoci drôty vyzerajú jednoducho, sú vytvárané technicky náročným spôsobom.

Snímateľné strojčeky používame predovšetkým u detských pacientov. Skladajú sa z dentálnej živice a kovových skrutiek a drôtov. Na trhu existuje množstvo druhov, ktoré najčastejšie nesú názov podľa ich objaviteľa: Klammtov, Baltersov, Fränkelov.  Iné delenie popisuje ich hlavnú funkciu – expanzná platňa, predsuvné platne.

Zastavte sa na konzultáciu

Objednajte sa ku nám na konzultáciu