Retencia

Ortodontická liečba postavenia zubov sa skladá z dvoch dôležitých fáz, ktoré vyžadujú čas a pravidelné kontroly. Prvou z nich je vyliečenie odchýlky (napr. pomocou strojčeka na zuby). Druhou je udržanie dosiahnutého výsledku po dlhú dobu – tzv. retenčná fáza liečby, ktorá zvyčajne trvá dlhšie ako nosenie korekčného aparátu. Zuby si totiž na nové miesto musia zvyknúť a v novej pozícii aj zotrvať. Na zastabilizovanie zubných oblúkov v optimálnej dosiahnutej polohe sa využívajú tzv. retainery. Retenčné aparáty môžu byť fixné (pevne nalepené na zuboch zo zadnej strany zubného oblúku) a snímateľné (nočné udržiavacie dlahy). Ak budete dodržiavať pokyny lekára a nosiť retenčný aparát čo najdlhšie, výsledok liečby bude stabilnejší a trvácnejší.

Svojim pacientom prízvukujeme, že zuby treba sledovať aj v období po odňatí strojčeka. Kontroly u lekára sú však rýchlejšie a je ich menej ako v aktívnej liečbe. Celková doba retenčnej fázy závisí od veku pacienta, typu odchýlky a veľkosti pohybov zubov počas liečby.

 

 

Zastavte sa na konzultáciu

Objednajte sa ku nám na konzultáciu