Ortodontická príprava pred chirurgickou liečbou

Ortognátne operácie na čeľustiach sú indikované pacientom, u ktorých by sa nedosiahol žiadúci účinok konzervatívnou ortodontickou liečbou. Vek, rozsah a charakter chyby chrupu – t.j. dysgnácie sú častými faktormi, ktoré rozhodujú o nevyhnutnej spolupráci čeľustného ortopéda a stomatochirucha.

Operáciou na čeľustiach sa upravuje a koriguje nielen vývinová odchýlka čeľustí, ale aj výzor pacienta. K chirurgickému zákroku na čeľustiach pristupujeme po dôkladnom vyšetrení pacienta, študijných modelov, rtg snímok a konzultácii s maxilofaciálnym chirurgom, s ktorým plánujeme typ chirurgického zákroku na čeľustiach.

Kombinácia ortodontickej a chirurgickej terapie sa považuje za najefektívnejší spôsob liečby pre skeletálne anomálie po ukončení rastu.

Zastavte sa na konzultáciu

Objednajte sa ku nám na konzultáciu