Čeľustno-ortopedická konzultácia

Čo je to čeľustno-ortopedická konzultácia ?

Ide o prvý kontakt pacienta s ortodontickou vadou a špecialistu – čeľustného ortopéda. Ten vyšetrí postavenie zubov, ich vzťah k susedným zubom a zubom v opačnej čeľusti. Sledujú sa aj ďalšie dôležité ukazovatele, napr. vzťah hornej a dolnej čeľuste a stav mäkkých tkanív (jazyka a líc). Pri prvej konzultácii sa spravidla robí RTG všetkých zubov – je dôležité zhodnotiť, v akom štádiu je ich vývin. Ak máte svoj RTG, prineste ho so sebou. Ak je však viac ako rok starý, je potrebné spraviť nový.

Už na základe prvej konzultácie vie ortodontista posúdiť, či odchýlku treba liečiť hneď, alebo treba počkať (napr. na prerezanie ďalších zubov), alebo vo vašom prípade liečba nie je potrebná. Ak sa rozhodnete, že máte záujem o liečbu a je vhodný čas na strojček, dostanete termín na vstupné vyšetrenie.

Objednajte sa na konzultáciu

Odporučíme vám správnu liečbu a v prípade, že je to nutné, dostane aj termín na vstupné vyšetrenie.

Rezervujte si termín online

Objednajte sa k nám na konzultáciu pohodlne online.