Čeľustno-ortopedická diagnostika

Vstupné vyšetrenie

Ortodontický špecialista musí prostredníctvom vstupného vyšetrenia získať podklady pre hlbšiu analýzu odchýlky, na základe ktorej stanoví liečebný plán. Úlohou liečebného plánu je zabezpečiť úpravu odchýlky.

Prvým krokom je rozhovor, kedy lekár zistí, aké vplyvy v minulosti mohli pôsobiť na vývoj a postavenie zubov. Samotné vyšetrenie pozostáva z vyšetrenia ústnej dutiny – stavu zubov, plômb, líc, pier, jazyka. Pri analýze potrebujeme mať k dispozícii aktuálnu situáciu v ústach, preto sa robí 3D sken zubov pomocou intraorálneho skenera. Pomocou skenu vytvoríme model zubov, ktorý slúži na meranie a zostáva k dispozícii aj pre ďalšie použitie, aby sme mohli kontrolovať priebeh a výsledky individuálnej liečby. Čeľuste sú vyšetrené aj pri otváraní a zatváraní, čím zisťujeme odchýlku v ich funkcii.

 

Súčasťou je tiež vyšetrenie tváre zvonka, pretože postavenie zubov môže mať veľký súvis s výzorom tváre. Spravidla si situáciu v ústach aj mimo úst odfotíme, aby sa analýza dala vykonať aj v neprítomnosti pacienta. Okrem toho je potrebné urobiť RTG snímok všetkých zubov a celej hlavy zboku. Z bočnej snímky vie čeľustný ortopéd zistiť, či pacient ešte rastie a akým smerom je predpokladaný rast. Tento rast vieme následne využiť v prospech liečby. Sledujeme tiež postavenie zubov voči lebke. Na to, aby sme mohli stanoviť detailnú diagnózu a individuálny plán odchýlky zubov, musíme spracovať všetky výstupy – RTG snímky, modely zubov a fotky.

Konzultácia liečebného plánu

Na základe vstupného vyšetrenia a analýz modelov, fotiek a RTG, je stanovený liečebný plán. Jeho úlohou je dosiahnuť optimálne postavenie zubov. Cieľ našej ortodontickej liečby je jednoznačný – zlepšiť estetiku a funkciu celého žuvacieho aparátu.

Počas konzultácie vám lekár vysvetlí, akými postupmi a liečebnými metódami chce stanovený cieľ dosiahnuť. Oboznámi vás s vhodným typom strojčeka, predpokladanou dĺžkou liečby a sprostredkuje aj informácie aj o rozpočte liečby.

 

Objednajte sa na diagnostiku

Odporučíme vám tú najlepšiu metódu pre krásny a zdravý chrup.

Zastavte sa na konzultáciu

Objednajte sa ku nám na konzultáciu