V súčasnosti je veľa typov ortodontických aparátov, využívaných k liečbe krivých zubov. Strojčeky sú fixné, alebo snímateľné. Pri fixných sa pomocou špeciálneho lepidla nalepia na zuby krúžky a zámky. Najčastejšie sú zámky vyrobené z kovu. V porovnaní s inými sú hygienickejšie a ortodontistovi sa s nimi dobre pracuje. Existuje aj estetickejšia varianta – keramické zámky. Tie sú síce nenápadnejšie, ale musia byť väčšie, pretože sa ľahšie lámu ako kovové. Do zámkov je vkladaný drôt, ktorý podľa hrúbky, tvaru a materiálu „posúva“ zuby žiadaným smerom. Vzhľadom na to, že niektoré drôty sú zliatiny viacerých kovov (titan, molybdén, chróm, zlato, nikel), je treba povedať svojmu lekárovi, ak ste na nejaký kov alergický. Drôty, napriek tomu, že vyzerajú jednoducho, sú vytvárané technicky náročným spôsobom.

Snímateľné strojčeky používame u detských pacientov, skladajú sa z dentálnej živice a kovových skrutiek a drôtov. Na trhu existuje množstvo druhov, ktoré sa najčastejšie volajú podľa ich objaviteľa: Klammtov, Baltersov, Fränkelov.  Iné popisujú ich funkciu – expanzná platňa, predsuvné platne.