f1238481217 copyPSreduce1x1

Absolvovala Lekársku fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, odbor stomatológia.  V rámci postgraduálneho štúdia pracovala na Stomatologickej klinike Fakultnej nemocnice na Heydukovej ulici  v Bratislave. Následne absolvovala 4-ročný študijno-pracovný pobyt v  Nemecku, v rámci ktorého pracovala na renomovanej klinike pre čeľustnú ortopédiu vo  Wurzburgu. Po úspešnom zložení odbornej atestačnej skúšky z čeľustnej ortopédie prevzala vedenie čeľustno-ortopedickej  praxe.

V roku 2006 úspešne obhájila titul doktora filozofie v odbore čeľustná ortopédia.  V roku 2008 promóciou ukončila 3-ročné postgraduálne štúdium v odbore Riadenie verejného zdravotníctva a získala tak titul Master Of Public Health. V posledných rokoch sa zúčastnila na množstve odborných školeniach v zahraničí.

Od roku 2009 je prednostkou Katedry čeľustnej ortopédie na Lekárskej fakulte Slovenskej zdravotníckej univerzity.

 

 

Information

špecializáciačeľustný ortopéd
titulMUDr., PhD., MPH.
adresaEinsteinova 24, 851 01 Bratislava
telefonický kontakt02 6381 4757, 0911 0911 06
Emailortodoncia@dentaderm.sk

ordinačné hodiny

pondelok13.00 - 18.00
utorok8.00 - 12.00
streda8.00 - 18.00
štvrtok8.00 - 18.00

Service details

Like it ?27
Date23. januára 2014
Author