Pod pojmom neviditeľné strojčeky sa skrývajú ortodontické aparáty, ktoré sú pre bežného pozorovateľa neviditeľné. Existujú 2 základné typy takýchto ortodontických strojčekov – na zuby prilepené ortodontické zámky z vnútornej (lingválnej) strany zubov a druhý typ neviditeľného strojčeka sú špeciálne priesvitné snímateľné dlahy.

Lingválne fixné strojčeky sú jedna z najviac diskrétnych možností ortodontickej liečby. Drôty, oblúka a zámky pri lingválnom strojčeku sú pripevnené k vnútornej strane Vašich zubov. Okrem ich estetických výhod, predstavuje ich používanie aj menšie riziko dekalcifikácie zubov.

Incognito je prestížna, celosvetovo známa značka lingválnych strojčekov.

Existuje aj vo verzii Incognito Lite, ktorá je vhodná pri vyrovnávaní predných zubov.

Invisalign je veľmi populárna metóda ortodontickej liečby. Používa sa pri nej sada priesvitných, plastických, snímateľných dláh, ktoré sú v podstate neviditeľné, ale pritom schopné vyrovnať Vaše zuby. Zhotovujú sa sofistikovanou metódou presne na mieru individuálne pre každého pacienta. Odhaduje sa, že celosvetovo sa týmito dlahami liečilo asi 2,5 milióna pacientov.

Invisalign je metódou voľby ortodontickej liečby u dospelých pacientov, ktorí z pracovných dôvodov nemôžu, či nechcú nosiť kovový fixný aparát.

Vyrába sa aj verzia Invisalign pre dospievajúcich, pod názvom Invisalign Teen. Pre pacientov, ktorí potrebujú len drobnú rýchlu úpravu postavenia zubov, je určený systém Invisalign Lite.