neviditeľné strojčeky

neviditeľné strojčeky

Pod pojmom neviditeľné strojčeky sa skrývajú ortodontické aparáty, ktoré sú pre bežného pozorovateľa neviditeľné. Existujú 2 základné typy takýchto ortodontických strojčekov - na zuby prilepené ortodontické zámky z vnútornej (lingválnej) strany zubov a druhý typ neviditeľného strojčeka sú špeciálne priesvitné snímateľné dlahy. Lingválne fixné strojčeky sú jedna z najviac diskrétnych možností ortodontickej liečby. Drôty, oblúka a…

Read More