Cieľom ortodontickej liečby je jednak narovnať zuby – vyliečiť odchýlku, ale aj udržať výsledok liečby po dlhú dobu. Trvá totiž dlhý čas, kým si zuby „zvyknú“ na nové miesto, omnoho dlhšie ako samotná liečba. Táto fáza liečby sa nazýva retenčná. Preto aj po sňatí strojčeka treba nosiť „retenčný“ aparát, nosením ktorého môžete predísť spätnému pokriveniu zubov. Keď budete dodržiavať pokyny lekára a budete nosiť retenčný aparát čo najdlhšie, výsledok liečby bude stabilnejší. Zuby treba sledovať aj v tomto období, preto treba chodiť na termíny návštev, aj keď už liečba prebehla. Tieto kontroly sú však rýchlejšie a je ich omnoho menej ako kontrol v aktívnej liečbe. Jej dĺžka závisí od veku pacienta, typu odchýlky a veľkosti pohybov zubov počas liečby.

retencia 4