Pacientom, u ktorých by sa  pre vek alebo rozsah a charakter dysgnácie  nedosiahol žiadúci účinok  konzervatívnou ortodontickou liečbou, sú indikované ortognátne operácie na čeľustiach.  V týchto  prípadoch je spolupráca čeľustného ortopéda a stomatochirurga náročná a nevyhnutná. Operáciou na čeľustiach sa upravuje a koriguje nielen vývinová odchýlka čeľustí, ale aj výzor pacienta.  K chirurgickému zákroku na čeľustiach pristupujeme po dôkladnom vyšetrení pacienta, študijných modelov, rtg snímok a konzultácii s maxilofaciálnym chirurgom, s ktorým  plánujeme typ chirurgického zákroku na čeľustiach.

Kombinácia ortodontickej a chirurgickej terapie sa považuje za najefektívnejší spôsob liečby pre skeletálne anomálie po ukončení rastu.