Lingválna ortodoncia – neviditeľné fixné strojčeky IncognitoPhoto 18_Incognito Appliance

Cieľovou skupinou pre aplikáciu lingválnych fixnych strojčekov boli v minulosti dospelí pacienti, ktorý potrebovali ortodontickú liečbu maloklúzie, ale záležalo im na estetickom vzhľade zubov počas liečby.

V súčasnosti v zahraničnom špecializovanom laboratóriu TOP-Lingualtechnik individuálne zhotovené lingválne aparátiky Incognito priťahujú v našej čeľustno-ortopedickej ambulancii nielen dospelých, ale aj staršie deti a dospievajúcich pacientov.

Výhodou lingválnych strojčekov je okrem ich neviditeľnosti pre okolie aj znížené riziko dekalcifikácie  zubov a vzniku zubného kazu.

Lingválna liečba s na mieru vyrobenými aparátom Incognito je pre pacienta nielen pohodlnejšia, ale aj praktickejšia pre zubného lekára . Je to najestetickejšia varianta fixného ortodontického aparátu a je individuálne na mieru zhotovená pre pacienta.

Ďalšou výhodou lingválnych strojčekov je presná realizácia individálneho liečebného plánu ktorý je znázornený v  cieľovom set-up. Mimoriadne dôležité je to u komplexných prípadov na získanie predstavy ošetrujúceho o celkovom výsledku liečby. Zvýšená presnosť realizácie liečebného cieľa sa dosahuje kombináciou individuálne zhotoveného strojčeka v špecializovanom zahraničnom laboratóriu v Nemecku a nepriamym lepením v ordinácii čeľustného ortopéda. Samozrejme, základným predpokladom úspechu sú bezchybné silikónové odtlačky zubov a dokonalá diagnostika so stanovením podrobného liečebného plánu. Obe tieto procedúry sú plne v kompetencii ošetrujúceho čeľustného ortopéda. Váš čeľustný ortopéd v ambulancii DentaDerm má s tým dlhoročné skúsenosti.

Už o pár týždňov po odtlačkoch môžte dostať v ambulancii neviditeľný strojček zhotovený na mieru priamo pre Vás. Navykacia fáza u dospelých ako aj počiatočné problémy s výslovnosťou a žuvaním potravy zvyčajne netrvajú dlhšie ako pár týždňov .

Lingválne aparáty možno použiť na liečbu takmer všetkých druhov maloklúzii, neextrakčnú i extrakčnú terapiu, pre kombinovanú chirurgicko-ortodontickú liečbu, v kombinácii s TAD skrutkami alebo klasickými intermaxilárnymi ťahmi či fixnými funkčnými prídavnými aparátmi typu Herbst či Forsus.

Nevhodné prípady pre liečbu s lingválnym fixným aparátom sú pacienti s veľmi krátkymi klinickými korunkami, so závažným ochorením periiodoncia alebo temporomandibulárneho kĺbu. Už na prvej konzultácii v DentaDerme dokáže skúsený odborník odhadnúť, či je pre Vás liečba neviditeľným fixným aparátom vhodná. Definitívny liečebný plán s výberom  na mieru zhotoveného aparátika dostanete po vstupných diagnostických vyšetreniach.

Podstatná pre udržanie dobrého výsledku liečby lingválnym aparátom je podobne ako u klasických fixných aparátoch retencia. Odporúčame bezprostredne po sňatí strojčeka nalepiť fixný lingválny retainer a následne vziať odtlačky a vyhotoviť priesvitné termoplastické retenčné dlahy.

Dodržiavanie retenčného protokolu a pravidelné kontroly v retencii pomôžu pacientovi tešiť sa z krásnych rovných zubov veľa rokov.