Tento dotazník zostavila Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) za účelom celosvetového výskumu orálneho zdravia detí

Prosím, odpovedzte nám na otázky o Vašom dieťati a jeho zuboch. 

[contactform formname="dotaznik_dieta_169775527901947500" email="dotaznik@dentaderm.sk"]