Tento dotazník zostavila Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) za účelom celosvetového výskumu orálneho zdravia detí

Prosím, odpovedzte nám na otázky o Vašom dieťati a jeho zuboch. 

mali ste nasledujúce problémy pre stav Vášho chrupu v priebehu posledných 12 mesiacov? :
Ako často je/pije Vaše dieťa nasledovné - aj v malom množstve: