Vstupné vyšetrenie:

Cieľom vstupného vyšetrenia je dať lekárovi podklady pre hlbšiu analýzu odchýlky a stanovenie liečebného plánu na jej úpravu. Prvým krokom k nej, je rozhovor, kedy lekár zistí, aké vplyvy v minulosti mohli pôsobiť na vývoj a postavenie zubov. Samotné vyšetrenie pozostáva z vyšetrenia ústnej dutiny – stavu zubov, plômb, líc, pier, jazyka. Situáciu v ústach chceme mať k dispozícii pri analýze, preto sa robia otlačky horných, dolných zubov a zahryznutie do vosku. Pomocou nich vytvoríme model zubov. Ten je treba pomerať, ale zostáva k dispozícii aj z archivačných dôvodov, aby bolo možné lepšie vidieť priebeh a výsledky liečby. Čeľuste sú vyšetrené aj pri otváraní a zatváraní, čím zisťujeme odchýlku v ich funkcii.

Keďže zuby majú veľký súvis s výzorom, robíme aj vyšetrenie tváre zvonka. Spravidla si situáciu v ústach aj mimo úst odfotíme, aby sa dala analýza spraviť aj v neprítomnosti pacienta. Okrem toho je potrebné spraviť RTG – všetkých zubov a celej hlavy zboku. Z bočnej snímky vie čeľustný ortopéd zistiť, či pacient ešte rastie a akým smerom a či tento rast vieme využiť pri liečbe. Sleduje sa aj postavenie zubov voči lebke. RTG snímky, modely zubov a fotky sa musia spracovať, aby sa mohla stanoviť detailná diagnóza a individuálny liečebný plán odchýlky zubov.

Konzultácia liečebného plánu:

Na základe vstupného vyšetrenia a analýz modelov, fotiek a RTG, je stanovený liečebný plán. Jeho úlohou je dosiahnuť optimálne možné postavenie zubov. Cieľom ortodontickej liečby je zlepšenie estetiky a funkcie celého žuvacieho aparátu.

Počas tejto konzultácie Vám Váš lekár vysvetlí, akým  a akými pohybmi chce stanovený cieľ dosiahnuť. Oboznámi Vás s vhodným typom strojčeka, predpokladom dĺžky liečby a informuje Vás aj o rozpočte liečby.

pan1